Pædagogisk supervision

 

Pædagog og familieterapeut Runa Semou tilbyder pædagogisk supervision til enkeltpersoner og grupper, der arbejder med børn.


Formålet er at skabe ro og glæde i arbejdet med børn.


Pædagogisk praksis

  1. *at tale med børn så det fremmer den sociale orientering og børnenes mulighed for at være en del af en gruppe

  2. *at se hvor barnet er i sin udvikling og i den aktuelle situation

  3. *at tale med børn, så de holder kontakten med sig selv og det indre liv

  4. *at give barnet mod til at udtrykke sig

  5. *at styrke barnets selvværd, selvindsigt og selvforståelse


Pædagogik på neuroaffektivt grundlag

  1. *Forståelse af den tredelte hjernes funktionsmåde

  2. *Mentalisering


Denne praksis fremmer den sociale og følelsesmæsige udvikling hos alle børn og er især gavnlig for børn som har følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.


Supervision

Supervision af plejefamilier, daginsitutioner, opholdssteder, børn og skolefritidsordninger.

Supervision


Foredrag og kurser


Gruppesupervision
Kontakt

Runa Semou

Center Næs

Keldernæs Strandvej 8

4952 Stokkemarke

51 30 55 75


cvr/SE nr.  33001908