At tale med børn

Pædagogisk supervision

 

Pædagog og familieterapeut Runa Semou tilbyder pædagogisk supervision til enkeltpersoner og grupper, der arbejder med børn.

 

Formålet er at skabe ro og glæde i arbejdet med børn.

 

Pædagogisk praksis

at tale med børn så det fremmer den sociale orientering og børnenes mulighed for at være en del af en gruppe

at se hvor barnet er i sin udvikling og i den aktuelle situation

at tale med børn, så de holder kontakten med sig selv og det indre liv

at give barnet mod til at udtrykke sig

at styrke barnets selvværd, selvindsigt og selvforståelse

 

Pædagogik på neuroaffektivt grundlag

Forståelse af den tredelte hjernes funktionsmåde

Mentalisering

 

Denne praksis fremmer den sociale og følelsesmæsige udvikling hos alle børn og er især gavnlig for børn som har følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

 

Supervision

Supervision af plejefamilier, daginsitutioner, opholdssteder, børn, skolefritidsordninger,

Supervision

 

Foredrag og kurser

 

Gruppesupervision

 

 

 

Kontakt

Runa Semou

Center Næs

Keldernæs Strandvej 8

4952 Stokkemarke

runa@runasemou.dk

51 30 55 75

cvr/SE nr. 33001908